Friday, December 31, 2004

2004 行衰運

2004開始,SARS陰影過去,經濟起飛,一片好景,
但我的衰運卻由年頭行到年尾。
今天是2004最後一天,
希望衰運快點離我而去。
-----------------------------------------------------------------------
P.S. 我想說,在南亞的受災者已經夠慘,拜托那些在YAHOO論壇發UP瘋的白痴快D收聲,現在不是討論誰該死誰不該死該淹印尼還是該淹香港的時候,大家只想死者安息,受難者早日與家人團圓家園重建,實質行動比show off各位的專業知識來得重要和有用一_一。

No comments: